Selecție membrii Consiliul
Digital Brașov

Inițiem procedura de constituire a Consiliului Digital, depunerea dosarelor de candidatură fiind prelungită până la data de 13 februarie. Documentele pot fi depuse online, accesând formularul de înscriere.

Mai jos regăsiți Formular de înscriere în Consiliul Digital Brașov

Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie (ACIT), în parteneriat cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB), implementează proiectul „Dezvoltarea locală prin crearea și operaționalizarea Consiliului Digital Brașov”, Cod proiect 151254.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali locali de a identifica și promova politici publice inovatoare, care să optimizeze procesele administrației publice orientate către cetățeni.

Scopul Consiliului Digital este de a crea o platformă de consultare între administrația publică locală și reprezentații mediului de afaceri, societății civile și mediului academic din municipiul Brașov în vederea definirii și promovării de politici publice inovatoare, în special în sectorul digital, care să optimizeze procesele administrației publice în relația cu actorii locali.

 Cine poate avea calitatea de membru al Consiliului Digital al Municipiului Brașov:

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

Procedura de selecție

– Calitatea de membru este obţinută prin constatarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate atât de către organizaţie, cât şi de către reprezentant, după încheierea apelului public.
– Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate de către organizaţie şi/sau de către reprezentantul acesteia va atrage respingerea cererii de adeziune.
– Comunicarea respingerii cererii de adeziune se realizează printr-o înştiinţare scrisă care se comunică prin e-mail sau la adresa organizaţiei care a solicitat aderarea.
– Organizaţia poate să îşi schimbe reprezentantul în Consiliul Digital, condiţionat de transmiterea unei notificări motivate către secretariatul tehnic al acestuia.
– Secretariatul Tehnic al Consiliului Digital va lansa anual apeluri publice pentru noi membri, oferind astfel posibilitatea aderării unor noi organizații, cu respectarea procedurilor și criteriilor menționate.

Model formular de adeziune

Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov

Contactează-ne

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European