Consiliul Digital Brașov

Alătură-te Consiliului Digital Brașov și hai să co-creem soluții digitale la probleme cotidiene

Contribuie la un Brasov coerent, rezilient si sustenabil prin tehnologii digitale.

PROIECT

DESPRE PROIECT

în parteneriat cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov implementează proiectul „Dezvoltarea locală prin crearea și operaționalizarea Consiliului Digital Brașov”, COD SMIS: 151254, SIPOCA/ MySMIS2014 + 968, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

30 iunie 2022 – 29 iunie 2023

este de 395,670.00 lei

constă în dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali locali de a identifica și promova politici publice inovatoare care să optimizeze procesele administrației publice orientate către cetățeni. 

în urma implementării proiectului sunt:

1. Un parteneriat dezvoltat între Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie, Agenția Metropolitană Brașov și Primăria Municipiului Brașov pentru înființarea și funcționalizarea Consiliului Digital Brașov.

2. 40 de participanți din cadrul Asociației Cluster pentru Inovare și Tehnologie, Agenției Metropolitane Brașov certificați la încetarea calității de participant la formare în domeniul digitalizării.

3. Dezvoltarea și implementarea platformei digitale de cooperare „Consiliul Digital Brasov”, rezultat ce contribuie la consolidarea dialogului social și civic pe tematicile transformare digitală, inovare, smart city și antreprenoriat.

DESPRE CURSURI DE FORMARE

Cursul de dezvoltare a competențelor digitale și de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere va fi autorizat ANC, iar la finalul acestuia absolvenții primesc „Certificat de absolvire” însoțit de „Supliment descriptiv al
certificatului” în care sunt precizate competențele profesionale dobândite , modele tipizate ANC.

Număr total cursanți: 40 persoane

Program de tip laborator de idei în cadrul căruia cursanții vor identifica problemele la nivel local din punct de vedere al digitalizării serviciilor publice și vor genera și posibile soluții pentru a le adresa. Dezvoltarea mecanismelor și procedurilor de ideație în domeniul politicilor publice pentru Open Innovation Camp Brașov vor fi inspirate din metodologiile Innovation Camp Methodology Handbook și Aalto Camp for Social Innovation.

Număr total cursanți: 50 persoane

DESPRE PLATFORMA Consiliului Digital Brașov

Platforma Consiliului Digital Brașov este un instrument robust de identificare a provocărilor societale care pot fi ameliorate prin soluții digitale. Prin intermediul platformei, brașovenii vor putea semnala și prezenta provocări printr-o interfață prietenoasă, iar prin distribuirea link-ului spre platformă, vor putea colecta feedback din cadrul comunității, sub formă de voturi. Provocările cele mai votate vor ajunge lunar în dezbaterile Consiliului Digital Brașov.

PARTENERI

Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie

este o structură asociativă înființată în anul 2013 de către principalii reprezentanți ai industriei IT&C din municipiul Brașov. Misiunea este aceea de a facilita valorificarea creativității și a noilor tehnologii în rândul companiilor brașovene și a instituțiilor de cercetare și învățământ superior, de a crea un ecosistem favorabil inițiativelor antreprenoriale, de a încuraja inovarea și conectarea la piață globală cu ajutorul unor produse și inovații locale.

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB)

este o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară constituită la nivelul Polului de Creștere Brașov, alcătuită din 18 membri. Misiunea AMB este de a promova și susține cooperarea între comunitățile membre, actorii publici, privați și ONG- uri pentru dezvoltarea durabilă, economică, socială și culturală a Zonei Metropolitane Brașov. 

DESPRE

Scopul Consiliului Digital este de a crea o platformă de consultare între administrația publică locală și reprezentații mediului de afaceri, societății civile și mediului academic din municipiul Brașov în vederea definirii și promovării de politici publice inovatoare, în special în sectorul digital, care să optimizeze procesele administrației publice în relația cu actorii locali.

Consiliului Digital al Municipiului Brașov , înființat prin intermediul proiectului „Dezvoltarea locală prin crearea și operaționalizarea Consiliului Digital Brașov ”, COD SMIS: 151254, SIPOCA 968, este o structură consultativă în domeniul digital, fără personalitate juridică , formată din reprezentanți ai ecosistemului de afaceri local, societății civile și mediului academic local care își desfășoară activitatea la nivel local în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare , aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brașov și în baza următoarelor prevederi legale:

a) Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

b) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Digital funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei de Transformare Digitală a Municipiului Brașov precum și a politicilor publice în sectorul digital la nivel local.

DETALII ÎN CURÂND

Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov

Contactează-ne

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CONSILIULUI DIGITAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV

– Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

– Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”