Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie în parteneriat cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov au creat și operaționalizat Consiliului Digital Brașov

 

Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie (ACIT) în parteneriat cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB) au implement proiectul Dezvoltarea locală prin crearea și operaționalizarea Consiliului Digital Brașov”,  cod SMIS 151254, cod SIPOCA 968, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme si standarde comune in administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Scopul Consiliului Digital este de a crea o platformă de consultare între administrația publică locală și reprezentații mediului de afaceri, societății civile și mediului academic din municipiul Brașov în vederea definirii și promovării de politici publice inovatoare, în special în sectorul digital, care să optimizeze procesele administrației publice în relația cu actorii locali.

Urmare a activităților din proiect, Consiliul Local Brașov a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Digital al Municipiului Brașov printr-o hotărâre, ceea ce a operaționalizat efectiv activitățile acestuia. În urma acestei hotărâri, cetățenii brașoveni, precum și reprezentanții companiilor, ONG-urilor și centrelor de cercetare din aria metropolitană pot transmite propuneri și provocări de rezolvare a problemelor cotidiene și creștere a standardului de trai prin soluții digitale.

Un număr de 43 de reprezentanți ai Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov și ai Asociației Cluster pentru Inovare și Tehnologie au fost deja instruiți și certificați pentru utilizarea platformei și a metodologiei de transformare digitală în vederea operaționalizării soluțiilor digitale propuse de cetățeni, în timp ce 53 de participanți au contribuit la construcția unor prototipuri de proiecte digitale prin intermediul Taberei de Inovare Deschisă. Ca urmare a acestor demersuri, cetățenii au inițiat deja în cadrul platformei provocări de digitalizare în domeniile infrastructurii, sănătății, mobilității, protecției mediului sau creșterii standardelor de locuire.

Perioada de implementare a activităților a fost între 30 iunie 2022 și 30 iulie 2023.

Bugetul total al proiectului a fost de 395,670.00 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile, alocate conform contractului de finanțare, a fost de 387,756.60 lei, iar contribuția proprie a fost în valoare de 7,913.40 lei (Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie, Agenția Metropolitană Brașov 2,552.80).

Obiectivul general/Scopul proiectului a constat în dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali locali de a identifica și promova politici publice inovatoare care să optimizeze procesele administrației publice orientate către cetățeni.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

OS 1. Dezvoltarea unui parteneriat între ACIT, AMB și Primăria Municipiului Brașov pentru înființarea și funcționalizarea Consiliului Digital Brașov.

OS 2. Creșterea capacității membrilor ACIT, AMB și Primăriei Municipiului Brașov de a formula politici publice în domenii precum digitalizare, inovare și antreprenoriat.

OS 3. Dezvoltarea și implementarea de mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare a dialogului social și civic pe tematicile transformare digitală, inovare, smart city și antreprenoriat.

Rezultatele în urma implementării proiectului sunt:

 1. Rezultat program R4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 1 – Un parteneriat dezvoltat între ACIT, AMB și Primăria Municipiului Brașov pentru înființarea și funcționalizarea Consiliului Digital Brașov.
 2. Rezultat program R4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 2 – 43 de participanți din cadrul ACIT, AMB certificați la încetarea calității de participant la formare în domeniul digitalizării.
 3. Rezultat program R4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 3 – Dezvoltarea și implementarea platformei digitale de cooperare „Consiliul Digital Brasov”, rezultat ce contribuie la consolidarea dialogului social și civic pe tematicile transformare digitală, inovare, smart city și antreprenoriat.

Livrabilele în urma implementării proiectului sunt:

 • 1 Regulament de organizare al Consiliului Digital al Municipiului Brașov
 • 1 raport de selecție a experților în tehnologie din comunitatea locală în cadrul Consiliului Digital al Municipiului Brașov
 • 6 rapoarte de activitate ale fiecărei ședințe ale Consiliului Digital al Municipiului Brașov
 • 1 raport anual al Consiliului Digital al Municipiului Brașov, Raport de selecție a noilor experți în tehnologie
 • 1 website al proiectului realizat
 • 2 comunicate de presă publicate
 • 1 afiș cu informații despre proiect realizat
 • 1 conferință de finalizare a proiectului organizată
 • 1 platformă digitală de cooperare a „Consiliul Digital Brasov” dezvoltată și implementată

 

Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie

Adresa: Str. M. Sadoveanu nr. 6, ap. 7, Municipiul Brașov, județul Brașov

Tel: 004(0) 736354425

Email: raluca.lucat@iceberg.plus

 

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov

Adresa: Centrul de Afaceri,Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri  (C.A.T.T.I.A.), Str. Institutului nr. 35, Municipiul Brașov, județul Brașov

Tel: 004(0) 268 547 616

Email: office@metropolabrasov.ro

Website: www.metropolabrasov.ro

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *